Παγολέπι

Flake Ice Picture

Flake Ice

Παγολέπι

Ψύχει αποτελεσματικότερα και ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλο τύπο πάγου.

Μεγάλη επιφάνεια συναλλαγής :
Μιά δεδομένη ποσότητα λεπιδωτού πάγου έχει τήν μεγαλύτερη επιφάνεια απο όλες τίς άλλες μορφές πάγου. Έτσι η μετάδοση θερμότητος γίνεται ταχύτερα, έπιτυγχάνοντας ταχύτερη ψύξη.

Μεγάλη ψυκτική ικανότητα :
Ελαφρά υπόψυκτος ( -5 C έως -7 C ), ξηρός πάγος, αποδίδει περίπου 83 kcal/kg. Σέ αντίθεση μέ άλλες μορφές πάγου πού περιέχουν νερό σέ ποσοστό 20% ή 30%, ο λεπιδωτός πάγος έχει 20% ή 30% αντίστοιχα μεγαλύτερη ψυκτική ισχύ.

Θερμοστατική λειτουργία :
Τό σημείο πήξεως τού λεπιδωτού πάγου είναι 0 C, εξασφαλίζοντας κατα τόν τρόπο αυτό σωστή θερμοκρασία συντήρησης ευαίσθητων καί ευπαθών προιόντων, όπως είναι τά φρέσκα ψάρια και λαχανικά.

Υψηλής ποιότητας πάγος – Εύκολα διαχειριζόμενος:
Η ξηρή επιφάνεια τών παγολεπίδων, απηλλαγμένη υγρασίας, είναι ιδιότητα πού αποτρέπει τό «υγρό κόλλημα» μεταξύ τους. Έτσι, δέν σχηματίζονται συσσωματώματα, και ο λεπιδωτός πάγος είναι εύκολος στή διαχείριση.

Σειρά ICE PACK
Σειρά ICE PACK
Σειρά CHBF
Σειρά CHBF
Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ
  • Συντήρηση νωπών ψαριών
  • Ψύξη πουλερικών σέ πτηνοσφαγεία.
  • Ψύξη κρέατος σέ αλλαντοβιομηχανίες.
  • Ψύξη ζύμης σέ αρτοβιομηχανίες.
  • Συντήρηση Λαχανικών και φρούτων
  • Ψύξη σκυροδέματος
  • Ψύξη σε χημικές βιομηχανίες