Σειρά CHBF

Flake Ice Picture

Μηχανές Παγολεπιού

Παραγωγή πάγου : Από 1.000 kg/24h έως 20.000 kg/24h
Πλήρως συναρμολογημένα μηχανήματα, έτοιμα για λειτουργία, αμέσως μετά τήν ηλεκτρική καί υδραυλική τροφοδοσία. Ειναι σχεδιασμένα γιά απλή και εύκολη εγκατάσταση.
Εξασφαλίζουν εγγυημένη παραγωγική ικανότητα, λόγω τού βέλτιστου συνδυασμού τού εξατμιστή με το κατάλληλο ψυκτικό συγκρότημα. Μπορούν νά λειτουργούν μέ αξιοπιστία σέ περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος από 0 C έως 42 C.

Είναι εφοδιασμένα μέ σταθερό ( όχι περιστρεφόμενο ) μονωμένο κύλινδρο.
Τό ψυκτικό μέσο κυκλοφορεί σέ τελείως στεγανό ψυκτικό κύκλωμα.

Παραγωγή πάγου :
Ο πάγος (σε μορφή φιλμ) δημιουργείται στό εσωτερικό ενός σταθερού  καί μονωμένου κυλίνδρου. ΄Ενα ελικοειδές μαχαίρι περιστρέφεται καί σπάει τόν πάγο. Μιά αντλία νερού κυκλοφορεί τό νερό από τήν βάση τού κυλίνδρου στόν δίσκο διανομής νερού, απόπου τό νερό καταιονίζεται και διαβρέχει τήν εσωτερική επιφάνεια τού κυλίνδρου, όπου και παγώνει. Τό ψυκτικό μέσο εξατμίζεται μέσα στό διάκενο τού διπλού τοιχώματος τού κυλίνδρου, παγώνοντας το καταιονιζόμενο νερό.
Τό ελικοειδές μαχαίρι «σκουπίζει» τήν εσωτερική επιφάνεια τού κυλίνδρου καί καθώς περιστρέφεται, «σπάει» τό φιλμ τού πάγου που δημιουργήθηκε.

Πίνακας Μηχανημάτων
Τύπος Μηχ/τος Παραγωγή πάγου (kg/24h) Εγκ/μένη Ισχύς (kW) Βάρος (kg)
CHBF-1T 1,000 6.5 240
CHBF-2T 2,000 11 390
CHBF-3T 3,000 17 580
CHBF-5T 6,000 24 900
CHBF-8T 8,000 34 1,300
CHBF-10T 10,000 48 1,800
CHBF-15T 15,000 65 2,600
CHBF-20T 20,000 95 3,500
Ψυκτικό μέσον : R404A, R448A, R449A
Τάση τροφοδοσίας : 400V – 3 – 50 Hz

Μηχανήματα Διαιρούμενου τύπου
Σε αρκετές περιπτώσεις πρέπει η παραγωγή του πάγου να γίνεται σε εσωτερικό χώρο, ενώ η απόρριψη θερμότητας πρέπει να γίνει στο εξωτερικό περιβάλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα μηχανήματα παραδίδονται σε διαιρούμενη μορφή ( split ), όπως φαίνεται παρακάτω :

kulindros pagou
psuktiko sugkrotima