Συστήματα αποσκλήρυνσης νερού

waterdrop
Water Softeners

Η σκληρότητα του νερού ( άλατα ασβεστίου και μαγνησίου ) με το οποίο τροφοδοτούμε μια παγομηχανή έχει σχέση με :

  • Την ποιότητα του παραγομένου πάγου
  • Την σωστή και αξιόπιστη λειτουργία της.
  • Την συχνότητα καθαρισμού της παγομηχανής.
cube line

Για μικρές καταναλώσεις νερού

Cube Line
Cube Line
softener

Για μεγαλες καταναλώσεις νερού

Κεντρικοί Αποσκληρυντές
Κεντρικοί Αποσκληρυντές