Ψυκτικά συγκροτήματα

ΑΕΡΟΨΥΚΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
Μεγάλη γκάμα ψυκτικών συγκροτημάτων

Λειτουργούν με ψυκτικά ρευστά :
R134a, R404A, R507A, R407C, R407F, R448A, R449A, R452A.

Κατάλογος
Κατάλογος
Σειρά S
s line

Τύπος SH: Υψηλών θερμοκρασιών

Ψυκτική απόδοση : 5.000 – 10.000 Watt

Τύπος SL: Χαμηλών θερμοκρασιών

Ψυκτική απόδοση : 2.800 – 6.000 Watt
Τύπος συμπιεστή : Ερμητικός
Ποσότητα ανεμιστήρων : 1
Διατάσεις ( mm ) : 1.170 X 565 X 1.030
Τάση τροφοδοσίας : 400V-3-50Hz

Με δοχείο συλλογής ψυκτικού υγρού, ασφαλιστικό υπερπίεσης, φίλτρο στη γραμμή υγρού, μανόμετρα, ηλεκτρικό πίνακα, πλήρως συναρμολογημένα, έτοιμα για σύνδεση και λειτουργία.

Σειρά M
m line

Τύπος MH: Υψηλών θερμοκρασιών

Ψυκτική απόδοση : 13.000 – 29.000 Watt

Τύπος ML: Χαμηλών θερμοκρασιών

Ψυκτική απόδοση : 9.000 – 17.000 Watt
Τύπος συμπιεστή : Ημιερμητικός
Ποσότητα ανεμιστήρων : 2
Διατάσεις ( mm ) : 1.610 X 710 X 1.610
Τάση τροφοδοσίας : 400V-3-50Hz

Με δοχείο συλλογής ψυκτικού υγρού, ασφαλιστικό υπερπίεσης, φίλτρο στη γραμμή υγρού, μανόμετρα, ηλεκτρικό πίνακα, πλήρως συναρμολογημένα, έτοιμα για σύνδεση και λειτουργία.

Σειρά L
l line

Τύπος LH: Υψηλών θερμοκρασιών

Ψυκτική απόδοση : 32.000 – 68.000 Watt

Τύπος LL: Χαμηλών θερμοκρασιών

Ψυκτική απόδοση : 20.000 – 45.000 Watt
Τύπος συμπιεστή : Ημιερμητικός
Ποσότητα ανεμιστήρων : 2
Διατάσεις ( mm ) : 2.200 X 1.110 X 2.150
Τάση τροφοδοσίας : 400V-3-50Hz

Με δοχείο συλλογής ψυκτικού υγρού, ασφαλιστικό υπερπίεσης, φίλτρο στη γραμμή υγρού, μανόμετρα, ηλεκτρικό πίνακα, πλήρως συναρμολογημένα, έτοιμα για σύνδεση και λειτουργία.