Συστήματα Παραγωγής Gel Ice

gel ice
Τι είναι Υγρός Πάγος ;

Είναι ομοιογενές μείγμα πολύ μικρών κρυστάλλων πάγου και παγωμένου νερού σε θερμοκρασία -1 C έως – 3 C.

Πώς παράγεται ;

Ειδικός ψυκτικός εξοπλισμός ψύχει θαλασσινό νερό ή διάλυμα αλατιού σε νερό, κατάλληλης περιεκτικότητας.

Πλεονεκτήματα Gel Ice
Πλεονεκτήματα Gel Ice
Εξοπλισμός
Εξοπλισμός
Διάγραμμα Ροής
Διάγραμμα Ροής

Παραγωγή - Αποθήκευση - Διανομή

Παραδείγματα Εφαρμογής
ex2
ex3
ex4
ex6
Πλεονεκτήματα Υγρού Πάγου

Εξασφαλίζει επαφή στο 100% της επιφάνειας των ψαριών. ‘Αρα υψηλότερη ποιότητα και διάρκεια συντήρησης. Επίσης επιτυγχάνεται ταχύτερη ψύξη στη διαδικασία «παγοσόκ».

Βακτηριολογικές μετρήσεις σε εργαστήρια απέδειξαν την ιδανική συντήρηση πού εξασφαλήζει ο υγρός πάγος σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μορφές πάγου.

Οι μικροί κρύσταλλοι του υγρού πάγου δεν τραυματίζουν την ευαίσθητη επιδερμίδα ευπαθών ψαριών.

Είναι ρευστός, μπορεί να αντληθεί από κατάλληλη αντλία και να μεταφερθεί σε εκεί όπου ακριβώς απαιτείται η χρήση του. Άρα ελαχιστοποίση απωλειών και μείωση εργατικού κόστους.

monada

Ψυκτικό συγκρότημα παραγωγής

silo

 Σιλό αποθήκευσης Υγρού πάγου