Μηχανές Πάγου

Με εμπειρία μεγαλύτερη των 25 ετών η IceMakers αποτελεί σήμερα
τον πλέον αξιόπιστο προμηθευτή για όλα τα μηχανήματα
και συστήματα παραγωγής πάγου.
Προφίλ Εταιρείας Επικοινωνία

The Ice Machine You Need

Ο Κατάλογος μας
melting ice small dark
Ice Cubes
Παγάκι Gourmet
Παράγουν παγάκι 13,18,33,42 ή 60 γραμμαρίων
Ice Finger
Παγάκι με τρύπα
Πάγομηχανές Ανάδευσης
Pebbles Ice
Παγομηχανές
Μικροκύβων Πάγου
Tube Ice
Παγομηχανές
Σωληνωτού πάγου Φ22, Φ28, Φ35
Modular Nugget Ice
Παγάκι Nugget
Φ11x13
Ice Cubes
Παγομηχανές
Με Σύστημα Καταρράκτη 22x22x22 ή 28x28x22
Ice Cubes
Γεωμετρικός Κύβος
21x21x14, 25x25x23, 28x28x23 ή 28x28x32
Ziegra Ice
Παγομηχανές
Ziegra
Flake Ice
Παγολέπι
Λεπιδωτός Πάγος
Granular Ice
Παγομηχανές
Παγοτρίμματος
Big Ice Cubes
Κύβοι Πάγου
Σε μεγάλες διαστάσεις
Ball Ice
Πάγος Μπάλα
My Subtitle
Cylinder Ice
Κυλινδρικός Πάγος
My Subtitle
Gel Ice
Συστήματα Υγρού Πάγου
Stream Ice
Block Ice
Συσττήματα Παγοκολώνας
My Subtitle
Plate Ice
Πάγος σε πλάκες
My Subtitle
Water Softeners
Αποσκλήρυνση Νερού
My Subtitle
Ice Storage
Αποθήκευση
Και διαχείρηση πάγου
Condensing Units
Ψυκτικά Συγκροτήματα
My Subtitle

Εμπειρία μεγαλύτερη των 25 ετών

Προφίλ επιχείρησης
melting ice small dark

Η προσήλωσή μας στην ποιότητα, η ικανοποίηση του πελάτη και η  υποστήριξη μετά την πώληση είναι οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους κινείται η επιχείρηση.

Ακούμε με προσοχή  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, μελετούμε  και στη συνέχεια προτείνουμε τον πλέον κατάλληλο εξοπλισμό ή σύστημα.

Οι εκατοντάδες των  πελατών μας βρίσκονται κυρίως στους παρακάτω κλάδους:

Βιομηχανίες Τροφίμων ( Ιχθυοκαλλιέργεις,Αρτοβιομηχανίες, Επεξεργασία Κρέατος )
Supermarkets
Restaurants – Cafes
Ξενοδοχεία
Επιχειρήσεις παραγωγής – πώλησης πάγου

Εγκατάσταση - Συντήρηση - Αποκατάσταση Βλαβών

Υπηρεσίες Service

Η επιχείρηση σεβόμενη την πελατεία της  και πιστεύοντας στην  μακρόχρονη και σωστή λειτουργία του εξοπλισμού που διαθέτει στην αγορά, προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες.

service 5
install
Εγκατάσταση
maintain
Συντήρηση
service icon
Αποκατάσταση βλαβών

Για την παροχή των υπηρεσιών service η επιχείρηση διαθέτει εξειδικευμένους, έμπειρους τεχνικούς με τα ακόλουθα προσόντα:

melting ice small dark
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Εργοδηγού Ψυκτικού, Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού, βοηθού ψυκτικού.
Βεβαίωση κατάρτισης
Βεβαίωση κατάρτισης διαχείρισης ευφλέκτων ψυκτικών ρευστών.
Άδεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
icecube big
Εξειδικευμένη Εμπειρία
Πολύχρονη και ευρεία εμπειρία σε μεγάλο φάσμα εφαρμογών.
Πιστοποίηση
Πιστοποίηση τύπου Ι για διαχείριση ψυκτικών ρευστών που περιέχουν φθοριούχα αέρια.
Άδεια υδραυλικών εγκαταστάσεων

Για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες εργασίες εκδίδεται η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.

Επικοινωνίστε μαζί μας και πάρτε άμεσα μια προσφορά.

Φόρμα Ενδιαφέροντος
 
melting ice small dark

  Αποστολή
  Αποστολή

  Μεγ. Αλεξάνδρου 201,
  133 44 Άνω Λιόσια, Αττική
  +30 210 211 1537
  +30 697 285 4221
  sales@icemakers.gr