Αποσκληρυντές Νερού

softener 1

Οικιακοί αποσκληρυντές νερού compact.

softener 2

Οικιακοί αποσκληρυντές νερού

softener 3

Δίδυμοι οικιακοί – επαγγελματικοί αποσκληρυντές νερού.

softener 4

Αντίστροφη Ώσμωση Μικρής δυναμικότητας

Η ποιότητα και η ποσότητα του παραγομένου πάγου καθώς και η απροβλημάτιστη λειτουργία της παγομηχανής εξαρτώνται έμεσα από την ποιότητα του νερού προσαγωγής.

Το νερό καλής ποιότητας θα πρέπει:

  • Να είναι φιλτραρισμένο και απηλλαγμένο από στερεά σωματίδια.
  • Να έχει τον κατάλληλο βαθμό σκληρότητας ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
  • Να είναι απηλλαγμένο από μικροβιακή φόρτιση ( Υγιεινή ).