Σειρά ICE PACK

Flake Ice Picture

Μηχανές Παγολεπιού

Παραγωγή πάγου : Από 400 kg/24h έως 26.000 kg/24h
Πλήρως συναρμολογημένα μηχανήματα, έτοιμα για λειτουργία, αμέσως μετά τήν ηλεκτρική καί υδραυλική τροφοδοσία. Ειναι σχεδιασμένα γιά απλή και εύκολη εγκατάσταση.
Εξασφαλίζουν εγγυημένη παραγωγική ικανότητα, λόγω τού βέλτιστου συνδυασμού τού εξατμιστή με τo κατάλληλο ψυκτικό συγκρότημα. Μπορούν νά λειτουργούν μέ αξιοπιστία σέ περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος από 0 C έως 42 C. Λειτουργούν με ψυκτικό μέσον R404A ή R449A.

Είναι εφοδιασμένα μέ σταθερό ( όχι περιστρεφόμενο ) μονωμένο κύλινδρο.
Τό ψυκτικό μέσο κυκλοφορεί σέ τελειως στεγανό ψυκτικό κύκλωμα.

Παραγωγή πάγου :
Ο πάγος ( σε μορφή φιλμ ) δημιουργείται στό εσωτερικό ενός σταθερού καί μονωμένου κυλίνδρου. Ενα ελικοειδές μαχαίρι περιστρέφεται καί σπάει τόν πάγο. Μιά αντλία νερού κυκλοφορεί τό νερό από τήν βάση τού κυλίνδρου στόν δίσκο διανομής νερού, απόπου τό νερό καταιονίζεται και διαβρέχει τήν εσωτερική επιφάνεια τού κυλίνδρου, όπου και παγώνει.
Τό ψυκτικό μέσο εξατμίζεται μέσα στό διάνενο τού διπλού τοιχώματος τού κυλίνδρου, παγώνοντας το καταιονιζόμενο νερό.
Τό ελικοειδές μαχαίρι «σκουπίζει» τήν εσωτερική επιφάνεια τού κυλίνδρου καί καθώς περιστρέφεται, «σπάει» τό φιλμ τού πάγου που δημιουργήθηκε.

Εμπορική Σειρά
Τύπος Παραγωγή ( kg/24h )
Pack 11 400
Pack 12 500
Pack 13 700
Pack 14 1,000
Μεσαία Σειρά
Τύπος Παραγωγή ( kg/24h )
Pack 20 1,600
Pack 21 2,000
Pack 22 2,500
Pack 23 3,000
Pack 30 3,500
Pack 31 5,000
Pack 32 6,300
Pack 33 7,500
Βιομηχανική Σειρά
Τύπος Παραγωγή ( kg/24h )
Pack 34 9,000
Pack 35 10,000
Pack 36 12,000
Pack 37 15,000
Pack 38 18,000
Pack 39 24,000
Pack 40 26,000
pack14
pack22
pack32